Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DPF4023006 FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Nové vozidlo Peugeot 208 3770,00 0,00 3770,00 OBJ. 2023116 16.06.2023 20.06.2023