Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DD 4523009 FANIT s.r.o 44399707 Kôstkova 345/55, 851 10 Bratislava dobropis -nespotrebované nájomné -48,08 -9,62 -57,70 Z/2023/045 04.12.2023 13.12.2023