Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224195 EXACT Invest s. r. o. 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto spotrebný materiál - odpadové vrecia 225,62 45,13 270,75 OB2024057 20.05.2024 28.05.2024