Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
EXACT Invest s. r. o. 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 225,63 45,13 270,76 23.05.2024