Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224084 EXACT Invest s.r.o 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava spotrebný materiál - odpadové vrecia 132,67 26,53 159,20 OB2024029 14.03.2024 27.03.2024