Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224007 EXACT Invest s. r. o. 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava spotrebný materiál - odpadové vrecia 126,42 25,28 151,70 OB2024010 19.01.2024 31.01.2024