Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224126 Euro Dotácie, a. s. 36438766 Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina príprava verejného obstarávania - nákup záhradnej techniky 1000,00 200,00 1200,00 Z/2022/001 09.04.2024 22.04.2024