Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224029 Euro Dotácie, a. s. 36438766 Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina výber dodávateľa -nákup úžitkových vozidiel 1000,00 200,00 1200,00 Z/2022/001 09.02.2024 16.02.2024