Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Suma s DPH / bez DPH (v €) Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2022032 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Rajčianska 162, 831 54 Bratislava Výmena stožiara 925,69 € 17.10.2022 17.10.2022 Ing. Peter Rolko, konateľ