Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
ELZA – Elektromont.závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava 3514,65 702,93 4217,58 18.07.2023