Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024041 ELSPOL – SK, s. r. o. 36433721 Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 18,00 108,00 DO 60240045 24.05.2024 10.06.2024