Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224252 ELMIS – IT s.r.o. 45439516 Rudinská cesta 629, 024 01 Kysucké Nové Mesto dodávka a montáž dochádzkový systém 2497,90 499,58 2997,48 OB2024017 06.06.2024 21.06.2024