Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
ELMIS – IT s.r.o. 45439516 Rudinská cesta 629, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1000,00 200,00 1200,00 03.06.2024