Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Suma s DPH / bez DPH (v €) Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2022023 ElitePrint, s. r. o. 51977150 Dolný val 37/8385, 010 01 Žilina Vizitky 12,00 € 12.09.2022 16.09.2022 Ing. Peter Rolko, konateľ