Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
ElitePrint, s. r. o. 51977150 Dolný val 37/8385, 010 01 Žilina 10,00 2,00 12,00 16.09.2022