Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224088 ELF media s.r.o. 46411160 Stránske 67, 013 13 Stránske samolepky OP a OS 60,00 12,00 72,00 OB2024024 15.03.2024 27.03.2024