Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DPF4023007 Education, s.r.o. 35741058 Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava Vedenie dokumentácie BOZP, PO, PZS 950,00 190,00 1140,00 Mandátna zmluva zo dňa 23.6.2022 26.06.2023 27.06.2023