Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224004 DSI DATA, a. s. 36399493 Antona Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Služby - internet 1/2024 38,25 7,65 45,90 Z/2023/042 11.01.2024 15.01.2024