Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022047 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov VIII/2022 100,00 20,00 120,00 Zmluva z 01.12.2021 08.09.2022 16.09.2022