Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224064 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 010 01 Žilina prenájom nebytových priestorov 2/2024 450,00 90,00 540,00 Z/2022/024 06.03.2024 19.03.2024