Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224158 Dieseltrans.RP,s.r.o. 53512502 Lalinok 36,013 31 Divinka diesel 2461 l 3187,00 637,40 3824,40 OB2024045 22.04.2024 02.05.2024