Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Dieseltrans.RP, s. r. o. 53512502 Lalinok 36, 013 31 Divinka, 3127,25 625,50 3753,00 03.07.2024