Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024037 DELTES spol. s.r.o. 31377157 Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO60240038 14.05.2024 20.05.2024