Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024013 DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240013 07.03.2024 11.03.2024