Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224180 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava GPS monitoring vozidiel 4/2024 220,00 44,00 264,00 OBJ. 2023148 06.05.2024 23.05.2024