Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224147 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava riadiaca jednotka GPS , montáž - ISUZU 289,30 57,86 347,16 OB2024047 19.04.2024 02.05.2024