Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224146 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava zdieľaná mapa 99,00 19,80 118,80 OB2024049 19.04.2024 02.05.2024