Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224127 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava GPS monitoring vozidiel 3/2024 90,00 18,00 108,00 OBJ. 2023148 09.04.2024 22.04.2024