Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022049 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava-Rača RFID čip 6 ks 39,60 7,92 47,52 08.09.2022 16.09.2022