Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224075 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava čip RFID 20ks 132,00 26,40 158,40 OB2024020 11.03.2024 20.03.2024