Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224048 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava riadiaca jednotka GPS, monitoring, montáž -2ks 578,60 115,72 694,32 OB2024014 21.02.2024 27.02.2024