Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224018 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava GPS monitoring vozidiel 1/2024 75,00 15,00 90,00 zmluva č. 843/2022 05.02.2024 16.02.2024