Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023153 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava čipy 5 ks 33,00 6,60 39,60 OP-6801/2023 30.06.2023 04.07.2023