Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023121 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring vozidiel za 5/2023 67,50 13,50 81,00 zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 06.06.2023 08.06.2023