Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024030 CHIC DESIGN, s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240030 23.04.2024 02.05.2024