Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024007 CHIC DESIGN, s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240008 21.02.2024 29.02.2024