Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023124 BTI s.r.o. 47619503 Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230163 11.10.2023 12.10.2023