Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF4024009 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina prenájom stĺpov verejného osvetlenia 05/2024 1120,00 224,00 1344,00 zmluva zo dňa 24.6.2016 05.06.2024 10.06.2024