Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024006 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO 60240006 13.02.2024 19.02.2024