Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024021 ALORA PROPERTY, s. r. o. 55901263 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240023 25.03.2024 27.03.2024