Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Alma Career Slovakia s.r.o 35800861 Pribinova 19, 81109 Bratislava 2000,00 400,00 2400,00 15.02.2024