Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF502022001 Agdata s.r.o. 05171750 Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 28.10.2022 03.11.2022