Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
zDF7020230005 Absolutum s.r.o. 27170616 Jablonského 639/4, 17000 Praha 7, ČR Ubytovanie na pracovnej ceste. 200,00 0,00 200,00 23.05.2023 23.05.2023