Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023432 DSI DATA, a. s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zmluvná pokuta - zrušenie zmluvy počas viazanosti 24,72 4,94 29,66 zmluva č. 1000054477 31.12.2023 19.01.2024