Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022004 2. GEO s.r.o. 50005499 Štúrovo námestie 114/15 03601 Martin vytýčenie inžinierskych sietí 75,00 15,00 90,00 11.08.2022 16.08.2022