Faktúry

Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023015 T + T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 1/2023 288,00 € OBč.2022040 07.02.2023 07.02.2023
DF3023014 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring Citroen Berlingo a Piaggio Porter - 3 ks za mesiac 1/2023 36,00 € zmluva č.843/2022 06.02.2023 07.02.2023
DF3023013 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 1/2023 930,41 € zmluva č.200447965 03.02.2023 07.02.2023
OF1023013 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230019 06.02.2023 06.02.2023
OF1023012 MONDEZ, s.r.o. 44114311 Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230018 06.02.2023 06.02.2023
OF1023011 Zelené Vlčince, s.r.o. 47198117 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230015 03.02.2023 03.02.2023
OF1023010 PROMA INVEST, s.r.o. 36438626 Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230014 02.02.2023 02.02.2023
DF3023012 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 1/2023 1920,00 € 02.02.2023 02.02.2023
DF3023011 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Koberček NP6 gumenný - 3 ks 200,63 € 02.02.2023 02.02.2023
OF1023009 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 90,00 € DOč.20230007 02.02.2023 02.02.2023
OF1023008 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 72,00 € DOč.20230001,3,6 02.02.2023 02.02.2023
OF1023007 Ing. Peter Barlok – Komplexný stavebný servis 48013617 Mateja Bela 3449/66, 010 15 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230013 02.02.2023 02.02.2023
DF3023010 BANEKO, s.r.o. 46562109 Fačkov 115, 013 15 Fačkov Diaľkové ovládače od dvojkrídlovej brány - 3 ks 144,00 € OBč.2023006 31.01.2023 02.02.2023
OF23002 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob za 1/2023 24341,82 € zmluva 494/2022 01.02.2023 02.02.2023
OF23001 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia za 1/2023 50878,44 € zmluva 448/2022 01.02.2023 02.02.2023
OF2023005 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 2/2023 9525,00 € zmluva 448/2022 01.02.2023 02.02.2023
OF2023004 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 2/2023 39803,00 € zmluva 448/2022 01.02.2023 02.02.2023
OF1023006 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230009 26.01.2023 26.01.2023
DF3023008 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 71,82 € č.A21380885 24.01.2023 26.01.2023
DF3023009 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz odpadu za 12/2022 23,88 € 3011/2022/sz 26.01.2023 26.01.2023
OF1023005 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo 00169048 Predmestská 71, 010 83 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230008 25.01.2023 25.01.2023
DF3022115 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Refakturácia el.energie za obdobie 12/2022 50,41 € 429/2022 23.01.2023 23.01.2023
DF3023007 EXACT Invest s.r.o. 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Rôzne vrecia pre vývoz MSN 141,75 € OBč.2023001 20.01.2023 23.01.2023
DF3023006 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Kancelárske potreby 187,92 € 17.01.2023 19.01.2023
DF3023005 S&P autoservis s.r.o. 50195930 Prúty 573/10 Oprava vozidla AVIA A31 plošina, ZA927AD 1988,84 € OBč.2022048 17.01.2023 19.01.2023
DF3023004 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina Registrácia domény tsmza.sk a hosting pre túto doménu (12.2.2023 - 12.2.2024) 80,00 € OBč.2022003 15.01.2023 19.01.2023
DF3023003 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 12/2022 15504,83 € zmluva č.53946600/1/22 11.01.2023 19.01.2023
DF3023002 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 8-12/2022 15569,40 € zmluva č.53946600/1/22 11.01.2023 19.01.2023
DF3023001 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 Lehotského 1. 811 06 Bratislava Podpora a prevádzka eZakazky ZNH, rok 2023 432,00 € OBč.2022010 05.01.2023 11.01.2023
OF1023004 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 90,00 € DOč.20220087 19.01.2023 19.01.2023
OF1023003 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230005 19.01.2023 19.01.2023
OF1023002 VIX s.r.o. 31565590 Poľná 17A, 010 01 Žilina Práce s vysokozdvižnou plošinou 126,00 € DOč.20220090 19.01.2023 19.01.2023
OF1023001 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230002 19.01.2023 19.01.2023
OF2023003 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 12/2022 15504,83 € zmluva 448/2022 12.01.2023 18.01.2023
OF2023002 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 8-12/2022 15569,40 € zmluva 448/2022 12.01.2023 18.01.2023
OF2023001 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 1/2023 48659,00 € zmluva 448/2022 05.01.2023 11.01.2023
DF3022114 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov 12/2022 120,00 € 16.01.2023 17.01.2023
DF3022113 RK – FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 11/2022 1218,48 € OBč.2022018 16.01.2023 17.01.2023
DF3022112 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profilaktika za obdobie 12/2022 1920,00 € 05.01.2023 11.01.2023
DF3022111 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring Citroen Berlingo a Piaggio Porter za mesiac 12/2022 17,71 € 843/2022 05.01.2023 11.01.2023
DF3022110 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 12/2022 728,91 € 200447965 04.01.2023 11.01.2023
OF23021 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia za 12/2022 49045,44 € 448/2022 02.01.2023 10.01.2023
OF2023001 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 1/2023 48659,00 € 448/2022 05.01.2023 10.01.2023
OF1022075 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 29.12.2022 29.12.2022
DF3022040 FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Automobil Citroen Berlingo 19199,20 € 24.08.2022 26.08.2022
DF3022109 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Testovanie GPS 36,00 € OBč.2022044 28.12.2022 29.12.2022
DF3022108 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava GPS, aktivácia, montáž do Piaggo Porter - 3 ks 465,48 € OBč.2022044 28.12.2022 29.12.2022
DF3022107 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina Aktualizácia webovej stránky www.tsmza.sk 90,00 € OBč.2022049 27.12.2022 29.12.2022
DF3022106 UNIKOV NITRA s.r.o. 46920765 Lehotská 4, 949 01 Nitra Kontajner 35m3 s heverovou strechou 10488,00 € OBč.2022036 27.12.2022 29.12.2022
DF3022105 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Maják (montáž + zápis v TP) - 3 ks 1008,00 € OBč.2022042 27.12.2022 29.12.2022
DF3022104 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 55,07 € č.A20284253 24.12.2022 29.12.2022
DF3022103 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Refakturácia el.energie za obdobie 10-11/2022 94,20 € 429/2022 22.12.2022 29.12.2022
DF3022102 ELF media s.r.o. 46411160 Stránske 67, 013 13 Stránske Polep automobilov a potlač búnd 264,60 € OBč.2022047 22.12.2022 29.12.2022
DF3022101 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovné odevy pre stredisko vývozu malých smetných nádob 525,36 € 21.12.2022 21.12.2022
DF3022100 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Občerstvenie - káva, cola, minerálka 50,73 € 21.12.2022 21.12.2022
DF3022099 KP spol. s r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 5324,81 € OBč.2022027 21.12.2022 21.12.2022
DF3022098 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Práce vykonané v priestoroch ul. Košická v Žiline 1480,00 € OBč.2022030 21.12.2022 21.12.2022
DF3022097 BENATECH s.r.o. 46962867 Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov Prenájom plošiny 120,00 € OBč.2022039 20.12.2022 21.12.2022
OF1022074 elkatel s.r.o. 52114716 Račianska 96, 831 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 21.12.2022 21.12.2022
OF1022073 LICITOR development, s.r.o. 45425434 Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 21.12.2022 21.12.2022
OF1022072 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 21.12.2022 21.12.2022
DF3022097 BENATECH s.r.o. 46962867 Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov Prenájom plošiny 120,00 € OBč.2022039 20.12.2022 20.12.2022
DF3022096 KROS a.s. 31635903 A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina Predĺženie platnosti programu OMEGA o 12 mesiacov s Balíkom podpory EXTRA 903,17 € OBč.2022041 19.12.2022 19.12.2022
DF3022095 RK- FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 10/2022 1160,04 € OBč.2022018 19.12.2022 19.12.2022
DF3022094 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava Školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, kurz motorové reťazové píly 306,00 € OBč.2022037 15.12.2022 19.12.2022
DF3022093 B2B Partner s.r.o. 44413467 Šulekova 2, 811 06 Bratislava Šatníková skriňa, lavička, cylindrický zámok - 3 ks 1076,40 € OBč.2022043 15.12.2022 19.12.2022
DF3022092 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz odpadu za 11/2022 23,62 € 3011/2022/sz 14.12.2022 14.12.2022
OF22020 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Realizovaná výmena stožiara na ul. J.C.Hronského 5 v Žiline 925,69 € OBč.202202827 14.12.2022 14.12.2022
OF22019 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Realizovaná oprava rozvodnej skrine pre VO, ul. Bratislavská v Žiline 6836,82 € OBč.202202775 14.12.2022 14.12.2022
DF3022091 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Výmena stožiara na ul. J.C.Hronského 5 771,41 € OBč.2022032 13.12.2022 14.12.2022
DF3022090 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Oprava rozvodnej skrine pre VO, ul. Bratislavská 5697,35 € OBč.2022029 13.12.2022 14.12.2022
OF1022071 Enerline, s.r.o. 46068201 Kopčianska 10, 851 01 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 13.12.2022 13.12.2022
OF1022070 FIDOP s.r.o. 36394343 Jánošíkova 21, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 13.12.2022 13.12.2022
OF1022069 Zelené Vlčince, s.r.o. 47198117 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 13.12.2022 13.12.2022
OF1022068 INSTALA – ĎURČO, s.r.o. 36437158 Radôstka 236, 023 04 Radôstka Oprava kábla verejného osvetlenia 344,29 € 12.12.2022 13.12.2022
DPF4022003 KROS a.s. 31635903 A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina Predĺženie platnosti programu OMEGA o 12 mesiacov s Balíkom podpory EXTRA 903,17 € OBč.2022041 08.12.2022 12.12.2022
OF22018 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 11/2022 11286,62 € 448/2022 09.12.2022 12.12.2022
OF1022067 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64 Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 09.12.2022 12.12.2022
OF1022066 DAQE Slovakia s.r.o. 368488751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 09.12.2022 12.12.2022
DF3022089 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 11/2022 11286,62 € 53946600/1/22 09.12.2022 12.12.2022
DF3022088 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profilaktika za obdobie 11/2022 1920,00 € 07.12.2022 08.12.2022
DF3022087 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Výmena hlavného ističa RVO 051 Solinky 129,30 € OBč.2022024 07.12.2022 08.12.2022
DF3022086 Dopravný podnik mesta Žilina s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov 11/2022 120,00 € 07.12.2022 08.12.2022
OF1022065 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 07.12.2022 07.12.2022
DF3022085 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 11/2022 0,00 € 200447965 07.12.2022 07.12.2022
DF3022084 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring Citroen Berlingo 9,00 € 843/2022 06.12.2022 07.12.2022
OF22017 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 12/2022 31218,00 € 448/2022 01.12.2022 05.12.2022
OF22016 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 12/2022 6726,00 € 448/2022 01.12.2022 05.12.2022
OF22015 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia za 11/2022 49045,44 € 448/2022 01.12.2022 05.12.2022
DF3022083 SK-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina Notebook ASUS, taška, myš, MS Office2021 645,00 € 30.11.2022 01.12.2022
DF3022082 ŠTOR CAD – GRAITEC s.r.o. 35805781 Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava Software Cadkon+ MEP, licencia, ročná podpora 1968,96 € OBč.2022038 29.11.2022 01.12.2022
DF3022081 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 1664,35 € OBč.2022027 28.11.2022 01.12.2022
OF1022064 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 01.12.2022 01.12.2022
OF1022063 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 29.11.2022 01.12.2022
OF1022062 PADALA a spol., s r.o. 36403270 Žilinská cesta 531/102, 013 11 Lietavská Lúčka Vystavenie vyjadrenia 24,00 € 28.11.2022 01.12.2022
OF1022061 OPTISTREAM SK s.r.o. 51405636 M.R.Štefánika 7, 010 01 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí - FTTP Polygon, Bánová 90,00 € 25.11.2022 30.11.2022
OF1022060 RBR ing, s.r.o. 31593313 Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí - stavba: Parkovací dom, Poštová 90,00 € 25.11.2022 30.11.2022
OF1022059 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava-Rača Vystavenie vyjadrenia 2 ks 24,00 € 25.11.2022 30.11.2022
OF1022058 VIX s.r.o. 31565590 Poľná 17A, 010 01 Žilina Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou a dopravou 90,00 € 24.11.2022 30.11.2022
OF1022057 Ing. arch. Radovan Musil 35408766 Bajzova 37, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 24.11.2022 30.11.2022
OF1022056 Mgr. Róbert Kučera Veľká Okružná 39. 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 23.11.2022 30.11.2022
OF1022055 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 23.11.2022 30.11.2022
DF3022080 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov Telekomunikačné služby 55,07 € 24.11.2022 30.11.2022
OF1022054 IDEÁLNE DOMY, s.r.o. 45911517 Rosinská cesta 8862/21, o10 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 16.11.2022 24.11.2022
OF1022053 elkatel s.r.o. 52114716 Račianska 96, 831 02 Bratislava-Nové Mesto Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 16.11.2022 24.11.2022
DF7020220002 PNEU OK – shop s.r.o. 26818701 Markvartovická 1416/2, 748 01, Hlučín Pneumatiky a disky na Berlingo 506,53 € 14.11.2022 24.11.2022
DF3022079 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava-Karlova Ves Video kurz prvej pomoci dňa 16.11.2022 30,00 € 18.11.2022 24.11.2022
DF3022078 RK-FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac X/2022 1 041,60 € 2022017 18.11.2022 24.11.2022
DF3022077 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 87,31€ 17.11.2022 24.11.2022
OF1022052 Výskumný ústav dopravný, a.s. 36402672 Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou a dopravou dňa 08.11.2022 108,00 € 16.11.2022 18.11.2022
OF1022051 CHIC DESIGN, s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí 6x 540,00 € 15.11.2022 18.11.2022
OF1022050 EKOSTAV GROUP, s.r.o. 50400649 Kysucká cesta 2, 023 02 Krásno nad Kysucou Vytýčenie inžinierskych sietí na výstavbu polo podzemných kontajnerov Hájik - Jedlíkova, Slnečné námestie 90,00 € 15.11.2022 18.11.2022
OF1022049 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 15.11.2022 18.11.2022
OF22014 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektrická energia za obdobie X/2022 8 114,03 € 448/2022 09.11.2022 18.11.2022
DF3022076 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava-Rača Revízia svetelného bodu ul. Rosinská 17,40 € 2022033 14.11.2022 18.11.2022
DF3022075 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov X/2022 120,00 € 14.11.2022 18.11.2022
DF3022074 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz separovaného odpadu za obdobie X/2022 23,88 € 3011/2022/sz 11.11.2022 18.11.2022
OF1022048 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava-Ružinov Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 10.11.2022 11.11.2022
OF1022047 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 08.11.2022 11.11.2022
DF3022073 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektrická energia za obdobie X/2022 8 114,03 € 53946600/1/22 08.11.2022 11.11.2022
DF3022072 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Refakturácia elektrickej energie od 01.07.2022 do 30.09.2022 103,59 € 429/2022 07.10.2022 11.11.2022
DF3022071 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Periodický mesačný servis VO X/2022 1 920,00 € 472/2022 07.11.2022 11.11.2022
DF3022070 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring Citroen Berlingo 9,00 € 07.11.2022 08.11.2022
DF3022069 NAVYP s.r.o. 47343036 Nižedvorská 213/6, 010 03 Žilina Považský Chlmec Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 03.11.2022 285,00 € 2022035 04.11.2022 08.11.2022
DF3022068 NAVYP s.r.o. 47343036 Nižedvorská 213/6, 010 03 Žilina Považský Chlmec Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 26.10.2022 261,60 € 2022034 09.11.2022 04.11.2022
OF1022046 STROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o. 46165941 Mydlárska 7/A, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 12,00 € 03.11.2022 04.11.2022
OF1022045 HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť 35703377 Prešovská 55, 821 02 Bratislava-Ružinov Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 03.11.2022 04.11.2022
OF1022044 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 3x 36,00 € 03.11.2022 04.11.2022
OF22013 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu XI/2022 31 218,00 € 448/2022 02.11.2022 04.11.2022
OF22012 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu XI/2022 6 726,00 € 448/2022 02.11.2022 04.11.2022
OF22011 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia X/2022 49 045,44 € 448/2022 02.11.2022 04.11.2022
OF22010 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nasvietenie priechodu pre chodcov Rosinská cesta na cyklotrase V9, medzi . a II. úsekom 2 080,92 € 202202787 28.10.2022 04.11.2022
OF22009 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Oprava svietidla 720,78 € 202202854 26.10.2022 04.11.2022
DF3022067 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 173,98 € 26.10.2022 03.11.2022
DF3022066 BENATECH s.r.o. 46962867 Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 12.10.2022 309,00 € 2022031 26.10.2022 03.11.2022
DF3022065 BENATECH s.r.o. 46962867 Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 07.10.2022 288,00 € 2022028 26.10.2022 03.11.2022
DF3022064 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov Telekomunikačné služby 55,07 € 24.10.2022 03.11.2022
OF22009 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Oprava svietidla 720,78 € 202202854 26.10.2022 03.11.2022
OF502022001 Agdata s.r.o. 05171750 Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno Vystavenie vyjadrenia 10,00€ 28.10.2022 03.11.2022
OF1022043 BABELA consulting, s.r.o. 50968726 Horná 61/A, 974 01 Banská Bystrica Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 28.10.2022 03.11.2022
OF1022042 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 28.10.2022 03.11.2022
DF3022063 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Reťazová píla, akumulátor, nabíjačka 436,00 € 13.10.2022 25.10.2022
OF1022041 ECONS ENERGY, a.s. 31654924 Zádielska 3, 040 01 Košice-Staré Mesto Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 19.10.2022 25.10.2022
OF1022040 GEMI s.r.o. 50328271 Cesta k nemocnici 5852/47, 974 01 Banská Bystrica Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 19.10.2022 25.10.2022
OF1022039 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 19.10.2022 25.10.2022
OF1022038 GreMi KLIMA, s.r.o. 36424676 Kragujevská 9, 010 01 Žilina Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 17.10.2022 54,00 € 18.10.2022 25.10.2022
DF3022062 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov IX/2022 120,00 € 13.10.2022 17.10.2022
DF3022061 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz separovaného odpadu za obdobie IX/2022 23,62 € 3011/2022/sz 12.10.2022 17.10.2022
DF3022060 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Úhrada nedoplatku za elektrickú energiu obdobie IX/2022 1 418,99 € 11.10.2022 17.10.2022
OF1022037 GEMI s.r.o. 50328271 Cesta k nemocnici 5852/47, 974 01 Banská Bystrica Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 17.10.2022 17.10.2022
OF1022036 SYTELI, s.r.o. 36173975 Duklianska 7, 071 01 Michalovce Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 17.10.2022 17.10.2022
OF1022035 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava-Ružinov Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 12.10.2022 17.10.2022
OF1022034 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 12.10.2022 17.10.2022
OF1022033 DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 12.10.2022 17.10.2022
OF1022032 REMING CONSULT a.s. 35729023 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 12.10.2022 17.10.2022
OF1022031 emProject, s.r.o. 36763837 Revolučná 10, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 12.10.2022 17.10.2022
OF22008 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektrická energia za obdobie IX/2022 1 418,99 € 448/2022 12.10.2022 17.10.2022
DF3022059 RK-FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac IX/2022 1 018,80 € 2022017 30.09.2022 12.10.2022
DF3022058 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava-Karlova Ves Revízia el. spotrebičov, vypracovanie revíznej správy, lekárnička 200,50 € 2022025 06.10.2022 12.10.2022
DF3022057 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Periodický mesačný servis VO IX/2022 1 920,00 € 472/2022 30.09.2022 12.10.2022
DF3022056 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava-Rača Monitoring Citroen Berlingo 9,00 € 30.09.2022 12.10.2022
OF1022030 Ing. Peter Barlok – Komplexný stavebný servis 48013617 Mateja Bela 3449/66, 010 15 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 07.10.2022 12.10.2022
OF1022029 PETROSTAV SK s.r.o. 46278605 Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Štefanov nad Oravou Vytýčenie sietí VO - ul. Za nemocnicou 90,00 € 07.10.2022 12.10.2022
OF1022028 HYDROEKOL, s.r.o. 45323542 Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín Vytýčenie sietí VO na stavbe Vodovod Bánová-ul. Oslobodenia 90,00 € 07.10.2022 12.10.2022
OF1022027 REMING CONSULT a.s. 35729023 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 07.10.2022 12.10.2022
OF1022026 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 5x 60,00 € 04.10.2022 10.10.2022
DF3022054 POINT a.s. Žilina 31569706 Vysokoškolákov 35, 010 08 Žilina Rohož do kufra Citroen Berlingo 58,00 € 2022026 04.10.2022 10.10.2022
DF3022055 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 200,57 € 2022027 06.10.2022 10.10.2022
DF3022053 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov Telekomunikačné služby 55,07 € 26.09.2022 03.10.2022
OF1022021 SYTELI, s.r.o. 36173975 Duklianska 7, 07101 Michalovce Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 27.09.2022 03.10.2022
OF1022022 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Šlultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220025 28.09.2022 03.10.2022
OF1022023 Slovenský zväz záhradkárov Zákl. organizácia 28-67 Mojšova Lúčka-Za vrchom 00178152 Minčolská 1782/3, 010 08 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí-kábel záhradkárska osada Mojšova Lúčka 90,00 € 20220024 29.09.2022 03.10.2022
OF1022024 Ing. Viliam Berešík Antona Bielka 58, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220030 29.09.2022 03.10.2022
OF1022025 OPTISTREAM s. r. o. 52361187 M. R. Śtefánika 7, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220031 29.09.2022 03.10.2022
OF22005 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia IX/2022 49 045,44 € 448/2022 03.10.2022 03.10.2022
OF22006 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu X/2022 6 726,00 € 448/2022 03.10.2022 03.10.2022
OF22007 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu X/2022 31 218,00 € 448/2022 03.10.2022 03.10.2022
DF3022052 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 3 319,30 € 21.09.2022 26.09.2022
OF1022019 INGO s.r.o. 43813640 Radová 1080/28, 01003 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220022 19.09.2022 26.09.2022
OF1022020 Zelené Vlčince, s.r.o. 47198117 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220021 19.09.2022 26.09.2022
DF3022051 RK-FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac VIII/2022 480,00 € 2022017 31.08.2022 16.09.2022
DF3022050 Viliam Hornáček – ŽIVO 41081889 Dubová 3273/33, 010 07 Žilina Predaj AVIE 6 000,00 € 24.08.2022 16.09.2022
DF3022049 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava-Rača RFID čip 6 ks 47,52 € 08.09.2022 16.09.2022
DF3022048 Stredoslovenská energetika, a. s. Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok za elektrickú energiu VIII/2022 28 114,14 € 09.09.2022 16.09.2022
DF3022047 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov VIII/2022 120,00 € 08.09.2022 16.09.2022
DF3022046 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Periodický mesačný servis VO VIII/2022 1 920 € 472/2022 31.08.2022 16.09.2022
DF3022045 VTV s. r. o. 45981582 Hrabovec 127, 086 11 Hrabovec Autopoťahy Berlingo 58,95 2022022 06.09.2022 16.09.2022
OF1022015 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220015 07.09.2022 16.09.2022
OF1022016 TnC III, s. r. o. 53830857 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220016 07.09.2022 16.09.2022
OF1022017 LICITOR development, s.r.o. 45425434 Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220018 07.09.2022 16.09.2022
OF1022018 IDEÁLNE DOMY, s.r.o. 45911517 Rosinská cesta 8862/21, o10 01 Žilina Vytýčenie sietí VO - ul. Šoltésovej v Žiline 90,00 € 20220017 07.09.2022 16.09.2022
OF22004 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektrická energia za obdobie VIII/2022 28 114,14 € 448/2022 12.09.2022 16.09.2022
DF3022044 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Testovanie softwearu Berlingo 12,00 € 02.09.2022 07.09.2022
DF3022043 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava GPS monitoring Berlingo 337,56 € 02.09.2022 07.09.2022
DF3022042 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 430,56 € 31.08.2022 07.09.2022
DF3022041 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Telekomunikačné služby 69,12 € 24.08.2022 02.09.2022
OF22001 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia VIII/2022 49 045,44 € 448/2022 02.09.2022 07.09.2022
OF22002 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu IX/2022 6 726,00 € 448/2022 02.09.2022 07.09.2022
OF22003 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu IX/2022 31 218,00 € 448/2022 02.09.2022 07.09.2022
OF1022014 ELSPOL – SK, s.r.o. 36433721 Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220014 24.08.2022 07.09.2022
OF1022013 DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € 20220012 23.08.2022 02.09.2022
OF1022012 Ing. Július Hlaváč Kolárovice 142, 013 54 Kolárovice Vystavenie vyjadrenia 24,00 € 20220013 23.08.2022 02.09.2022
OF1022011 Ján Folwarczný Krížna 321/14, 010 01 Žilina Prekládka stĺpu verejného osvetlenia 707,96 € 20220009 23.08.2022 02.09.2022
OF1022010 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina vystavenie vyjadrenia 12 19.08.2022 22.08.2022
OF1022009 OB-BELSTAV, s.r.o. 36396605 Olešná č. 500, 02352 Olešná vystavenie vyjadrenia 12 19.08.2022 22.08.2022
OF1022008 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960 vystavenie vyjadrenia 12 15.08.2022 22.08.2022
DPF4022002 FINAL-CD spol. s.r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske úžitkové vozidlo Citroen Berlingo akontácia 4799,80 16.08.2022 22.08.2022
OF1022007 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 Podzávoz 3008, 02201 Čadca vystavenie vyjadrenia 12 ---- 12.08.2022 16.08.2022
OF1022006 ELSPOL-SK, s.r.o. 36433721 Miestneho priemyslu 1085, 02901 Námestovo vystavenie vyjadrenia 12 12.08.2022 16.08.2022
OF1022005 SKY Invest, s.r.o. 47964031 Veľká Okružná 26A, 01001 Žilina vystavenie vyjadrenia 12 11.08.2022 16.08.2022
OF1022004 2. GEO s.r.o. 50005499 Štúrovo námestie 114/15 03601 Martin vytýčenie inžinierskych sietí 90 11.08.2022 16.08.2022
OF1022003 Višňovský Ján Gavlovičova 417/10, 01003 Žilina vystavenie vyjadrenia 12 08.08.2022 16.08.2022
OF1022002 AV MONDO, s.r.o. 54295513 Vysokoškolákov 33B, 01008 Žilina vystavenie vyjadrenia 12 08.08.2022 16.08.2022
OF1022001 B-ing,s.r.o. 52519911 Drozdia 2, 01014 Žilina vystavenie vyjadrenia 12 08.08.2022 16.08.2022
DF3022039 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava mýto 50 11.08.2022 16.08.2022
DF3022038 Viliam Hornáček – ŽIVO 41081889 Dubová 3273/33, 01007 Žilina prenájom plošina 500 11.08.2022 16.08.2022
DF3022037 SK-Technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 01001 Žilina Tlačiareň a notebook 1577,80 09.08.2022 16.08.2022
DF3022036 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 01140 Žilina prenájom nebytových priestorov júl 2022 120 08.08.2022 16.08.2022
DF3022035 RK-FIN, s.r.o. 36690104 ekonomické služby 480 08.08.2022 10.08.2022
DF3022034 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 40,33 25.07.2022 28.07.2022
DF3022033 Education, s.r.o. 35741058 vedenie dokumentácia BOZP,PO,PZS, školenia 21.07.2022 28.07.2022
DF3022032 Jumbo-market, s.r.o. 51754606 toner CANON 54,99 21.07.2022 28.07.2022
DF3022031 GOset BB, s.r.o. 47943432 nákup tonerov 87,48 21.07.2022 28.07.2022
DF3022030 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 aktualizácia web stránky 90 20.07.2022 21.07.2022
DPF4022001 Education, s.r.o. 35741058 dokumentácia, školenie BOZP,PO,PZS 1140 15.07.2022 21.07.2022
zDF7020220001 Chal-tec GmbH DE814529349 ventilátor 81,75 11.07.2022 18.07.2022
DF3022029 Ing. Karel Gondžár 33361967 znalecký posudok 190 01.07.2022 11.07.2022
DF3022028 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov jún 2022 120,00 11.07.2022 13.07.2022
DF3022026 Technická inšpekcia 36653004 osvedčenie 384 30.06.2022 11.07.2022
DF3022027 RK-FIN 36690104 ekonomické služby 480 01.07.2022 11.07.2022
DF3022025 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 47,54 24.06.2022 27.06.2022
DF3022024 SK-technik, s.r.o. 36408972 notebook + office 2021+ monitor + set klavesnica+myš 935 23.06.2022 24.06.2022
DF3022023 RK-FIN, s.r.o. 36690104 ekonomické služby 480 15.06.2022 16.06.2022
DF3022022 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 licencia softwaru eZakazky 2628 08.06.2022 14.06.2022
DF3022021 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov máj 2022 120,00 07.06.2022 13.06.2022
DF3022020 SK-technik, s.r.o. 36408972 notebook + office 2021 925 31.05.2022 01.06.2022
DF3022019 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 43,49 25.05.2022 27.05.2022
DF3022018 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov apríl 2022 120 05.05.2022 09.05.2022
DF3022017 RK-FIN, s.r.o. 36690104 ekonomické služby 480 03.05.2022 09.05.2022
DF3022016 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 20,46 25.04.2022 29.04.2022
DF3022015 Profesia, spol. s r.o. 35800861 Balík služieb na portáli www.profesia.sk 418,80 19.04.2022 21.04.2022
DF3022014 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov marec 2022 120,00 11.04.2022 14.04.2022
DF3022013 Euro Dotácie, a.s. 36438766 odborné konzultačné služby vo VO 4536,00 08.04.2022 14.04.2022
DF3022012 ALZA.SK, s.r.o. 36562939 Tlačiareň a toner 337,78 31.03.2022 06.04.2022
DF3022011 RK-FIN s.r.o. 36690104 ekonomické služby 222 31.03.2022 06.04.2022
DF3022010 Metro cash a Carry SR, s.r.o. 45952671 kancelárske potreby 32,11 29.03.2022 01.04.2022
DF3022009 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 20,46 24.03.2022 25.03.2022
DF3022008 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov február 2022 120,00 15.03.2022 15.03.2022
DF 3022 007 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 20,58 24.02.2022 01.03.2022
DF 3022 006 RK-fin, s.r.o. 36690104 ekonomické služby 372,00 22.02.2022 25.02.2022
DF 3022 005 Ing. Eva Štípalová 46177264 zhotovenie webovej stránky a e-mailovej domény 450,00 16.02.2022 25.02.2022
DF 3022 004 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov 120,00 16.02.2022 25.02.2022
DF 3022 003 Profesia, spol. s r. o. 35800861 zverejnenie pracovných ponúk na stránke profesia.sk 237,60 31.01.2022 01.02.2022
DF 3022 002 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 26,39 24.01.2022 01.02.2022
DF 3022 001 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 rozbočka a predlžovačka 8,98 03.01.2022 07.01.2022
DF 421 0015 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 nájom kancelárskych priestorov 120,00 11.01.2022 14.01.2022
DF 421 0014 Alza.sk s.r.o. 36562939 mobilný telefón + FD 32GB 245,70 30.12.2021 30.12.2021
DF 421 0013 RK-fin, s.r.o. 36690104 ekonomicko-administratívne poradenstvo 600,00 30.12.2021 30.12.2021
DF 421 0012 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 kancelárske potreby 232,12 29.12.2021 30.12.2021
DF 421 0011 EKON Prokopová Oľga 43114652 spracovanie účtovníctva 390,00 29.12.2021 30.12.2021
DF 421 0010 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 10,22 24.12.2021 30.12.2021
DF 421 0009 KROS a.s. 31635903 účtovný a ekonomický SW na 12M 755,04 22.12.2021 30.12.2021
DF 421 0008 KOEXIMPO, s.r.o. 31584268 kancelárske potreby 123,83 15.12.2021 17.12.2021
DF 421 0007 EDIS s.r.o. 36408751 Multifunkčné zariadenie + toner 2ks 340,00 13.12.2021 17.12.2021
DF 421 0006 EDIS s.r.o. 36408751 HDMI kabel 7,00 07.12.2021 17.12.2021
DF 421 0005 Profesia, spol. s r. o. 35800861 zverejnenie pracovnej ponuky na stránke profesia.sk 213,60 01.12.2021 17.12.2021
DF 421 0004 EKON Prokopová Oľga 43114652 spracovanie účtovníctva 270,00 30.11.2021 03.12.2021
DF 421 0003 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 12,54 24.11.2021 03.12.2021
DF 421 0002 Profesia, spol. s r. o. 35800861 zverejnenie pracovnej ponuky na stránke profesia.sk 106,80 15.11.2021 19.11.2021
DF 421 0001 EDIS s.r.o. 36408751 výpočtová technika 1739,28 11.11.2021 19.11.2021