Faktúry

Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022053 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov Telekomunikačné služby 55,07 € 26.09.2022 03.10.2022
OF1022021 SYTELI, s.r.o. 36173975 Duklianska 7, 07101 Michalovce Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 27.09.2022 03.10.2022
OF1022022 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Šlultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220025 28.09.2022 03.10.2022
OF1022023 Slovenský zväz záhradkárov Zákl. organizácia 28-67 Mojšova Lúčka-Za vrchom 00178152 Minčolská 1782/3, 010 08 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí-kábel záhradkárska osada Mojšova Lúčka 90,00 € 20220024 29.09.2022 03.10.2022
OF1022024 Ing. Viliam Berešík Antona Bielka 58, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220030 29.09.2022 03.10.2022
OF1022025 OPTISTREAM s. r. o. 52361187 M. R. Śtefánika 7, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220031 29.09.2022 03.10.2022
OF22005 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia IX/2022 49 045,44 € 448/2022 03.10.2022 03.10.2022
OF22006 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu X/2022 6 726,00 € 448/2022 03.10.2022 03.10.2022
OF22007 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu X/2022 31 218,00 € 448/2022 03.10.2022 03.10.2022
DF3022052 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 3 319,30 € 21.09.2022 26.09.2022
OF1022019 INGO s.r.o. 43813640 Radová 1080/28, 01003 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220022 19.09.2022 26.09.2022
OF1022020 Zelené Vlčince, s.r.o. 47198117 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220021 19.09.2022 26.09.2022
DF3022051 RK-FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac VIII/2022 480,00 € 2022017 31.08.2022 16.09.2022
DF3022050 Viliam Hornáček – ŽIVO 41081889 Dubová 3273/33, 010 07 Žilina Predaj AVIE 6 000,00 € 24.08.2022 16.09.2022
DF3022049 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava-Rača RFID čip 6 ks 47,52 € 08.09.2022 16.09.2022
DF3022048 Stredoslovenská energetika, a. s. Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok za elektrickú energiu VIII/2022 28 114,14 € 09.09.2022 16.09.2022
DF3022047 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov VIII/2022 120,00 € 08.09.2022 16.09.2022
DF3022046 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Periodický mesačný servis VO VIII/2022 1 920 € 472/2022 31.08.2022 16.09.2022
DF3022045 VTV s. r. o. 45981582 Hrabovec 127, 086 11 Hrabovec Autopoťahy Berlingo 58,95 2022022 06.09.2022 16.09.2022
OF1022015 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220015 07.09.2022 16.09.2022
OF1022016 TnC III, s. r. o. 53830857 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220016 07.09.2022 16.09.2022
OF1022017 LICITOR development, s.r.o. 45425434 Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220018 07.09.2022 16.09.2022
OF1022018 IDEÁLNE DOMY, s.r.o. 45911517 Rosinská cesta 8862/21, o10 01 Žilina Vytýčenie sietí VO - ul. Šoltésovej v Žiline 90,00 € 20220017 07.09.2022 16.09.2022
OF22004 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektrická energia za obdobie VIII/2022 28 114,14 € 448/2022 12.09.2022 16.09.2022
DF3022044 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Testovanie softwearu Berlingo 12,00 € 02.09.2022 07.09.2022
DF3022043 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava GPS monitoring Berlingo 337,56 € 02.09.2022 07.09.2022
DF3022042 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 430,56 € 31.08.2022 07.09.2022
DF3022041 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Telekomunikačné služby 69,12 € 24.08.2022 02.09.2022
OF22001 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia VIII/2022 49 045,44 € 448/2022 02.09.2022 07.09.2022
OF22002 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu IX/2022 6 726,00 € 448/2022 02.09.2022 07.09.2022
OF22003 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu IX/2022 31 218,00 € 448/2022 02.09.2022 07.09.2022
OF1022014 ELSPOL – SK, s.r.o. 36433721 Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo Vystavenie vyjadrenia 12,00 € 20220014 24.08.2022 07.09.2022
OF1022013 DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € 20220012 23.08.2022 02.09.2022
OF1022012 Ing. Július Hlaváč Kolárovice 142, 013 54 Kolárovice Vystavenie vyjadrenia 24,00 € 20220013 23.08.2022 02.09.2022
OF1022011 Ján Folwarczný Krížna 321/14, 010 01 Žilina Prekládka stĺpu verejného osvetlenia 707,96 € 20220009 23.08.2022 02.09.2022
OF1022010 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina vystavenie vyjadrenia 12 19.08.2022 22.08.2022
OF1022009 OB-BELSTAV, s.r.o. 36396605 Olešná č. 500, 02352 Olešná vystavenie vyjadrenia 12 19.08.2022 22.08.2022
OF1022008 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960 vystavenie vyjadrenia 12 15.08.2022 22.08.2022
DPF4022002 FINAL-CD spol. s.r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske úžitkové vozidlo Citroen Berlingo akontácia 4799,80 16.08.2022 22.08.2022
OF1022007 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 Podzávoz 3008, 02201 Čadca vystavenie vyjadrenia 12 ---- 12.08.2022 16.08.2022
OF1022006 ELSPOL-SK, s.r.o. 36433721 Miestneho priemyslu 1085, 02901 Námestovo vystavenie vyjadrenia 12 12.08.2022 16.08.2022
OF1022005 SKY Invest, s.r.o. 47964031 Veľká Okružná 26A, 01001 Žilina vystavenie vyjadrenia 12 11.08.2022 16.08.2022
OF1022004 2. GEO s.r.o. 50005499 Štúrovo námestie 114/15 03601 Martin vytýčenie inžinierskych sietí 90 11.08.2022 16.08.2022
OF1022003 Višňovský Ján Gavlovičova 417/10, 01003 Žilina vystavenie vyjadrenia 12 08.08.2022 16.08.2022
OF1022002 AV MONDO, s.r.o. 54295513 Vysokoškolákov 33B, 01008 Žilina vystavenie vyjadrenia 12 08.08.2022 16.08.2022
OF1022001 B-ing,s.r.o. 52519911 Drozdia 2, 01014 Žilina vystavenie vyjadrenia 12 08.08.2022 16.08.2022
DF3022039 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava mýto 50 11.08.2022 16.08.2022
DF3022038 Viliam Hornáček – ŽIVO 41081889 Dubová 3273/33, 01007 Žilina prenájom plošina 500 11.08.2022 16.08.2022
DF3022037 SK-Technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 01001 Žilina Tlačiareň a notebook 1577,80 09.08.2022 16.08.2022
DF3022036 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 01140 Žilina prenájom nebytových priestorov júl 2022 120 08.08.2022 16.08.2022
DF3022035 RK-FIN, s.r.o. 36690104 ekonomické služby 480 08.08.2022 10.08.2022
DF3022034 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 40,33 25.07.2022 28.07.2022
DF3022033 Education, s.r.o. 35741058 vedenie dokumentácia BOZP,PO,PZS, školenia 21.07.2022 28.07.2022
DF3022032 Jumbo-market, s.r.o. 51754606 toner CANON 54,99 21.07.2022 28.07.2022
DF3022031 GOset BB, s.r.o. 47943432 nákup tonerov 87,48 21.07.2022 28.07.2022
DF3022030 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 aktualizácia web stránky 90 20.07.2022 21.07.2022
DPF4022001 Education, s.r.o. 35741058 dokumentácia, školenie BOZP,PO,PZS 1140 15.07.2022 21.07.2022
zDF7020220001 Chal-tec GmbH DE814529349 ventilátor 81,75 11.07.2022 18.07.2022
DF3022029 Ing. Karel Gondžár 33361967 znalecký posudok 190 01.07.2022 11.07.2022
DF3022028 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov jún 2022 120,00 11.07.2022 13.07.2022
DF3022026 Technická inšpekcia 36653004 osvedčenie 384 30.06.2022 11.07.2022
DF3022027 RK-FIN 36690104 ekonomické služby 480 01.07.2022 11.07.2022
DF3022025 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 47,54 24.06.2022 27.06.2022
DF3022024 SK-technik, s.r.o. 36408972 notebook + office 2021+ monitor + set klavesnica+myš 935 23.06.2022 24.06.2022
DF3022023 RK-FIN, s.r.o. 36690104 ekonomické služby 480 15.06.2022 16.06.2022
DF3022022 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 licencia softwaru eZakazky 2628 08.06.2022 14.06.2022
DF3022021 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov máj 2022 120,00 07.06.2022 13.06.2022
DF3022020 SK-technik, s.r.o. 36408972 notebook + office 2021 925 31.05.2022 01.06.2022
DF3022019 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 43,49 25.05.2022 27.05.2022
DF3022018 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov apríl 2022 120 05.05.2022 09.05.2022
DF3022017 RK-FIN, s.r.o. 36690104 ekonomické služby 480 03.05.2022 09.05.2022
DF3022016 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 20,46 25.04.2022 29.04.2022
DF3022015 Profesia, spol. s r.o. 35800861 Balík služieb na portáli www.profesia.sk 418,80 19.04.2022 21.04.2022
DF3022014 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov marec 2022 120,00 11.04.2022 14.04.2022
DF3022013 Euro Dotácie, a.s. 36438766 odborné konzultačné služby vo VO 4536,00 08.04.2022 14.04.2022
DF3022012 ALZA.SK, s.r.o. 36562939 Tlačiareň a toner 337,78 31.03.2022 06.04.2022
DF3022011 RK-FIN s.r.o. 36690104 ekonomické služby 222 31.03.2022 06.04.2022
DF3022010 Metro cash a Carry SR, s.r.o. 45952671 kancelárske potreby 32,11 29.03.2022 01.04.2022
DF3022009 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 20,46 24.03.2022 25.03.2022
DF3022008 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov február 2022 120,00 15.03.2022 15.03.2022
DF 3022 007 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 20,58 24.02.2022 01.03.2022
DF 3022 006 RK-fin, s.r.o. 36690104 ekonomické služby 372,00 22.02.2022 25.02.2022
DF 3022 005 Ing. Eva Štípalová 46177264 zhotovenie webovej stránky a e-mailovej domény 450,00 16.02.2022 25.02.2022
DF 3022 004 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 prenájom nebytových priestorov 120,00 16.02.2022 25.02.2022
DF 3022 003 Profesia, spol. s r. o. 35800861 zverejnenie pracovných ponúk na stránke profesia.sk 237,60 31.01.2022 01.02.2022
DF 3022 002 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 26,39 24.01.2022 01.02.2022
DF 3022 001 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 rozbočka a predlžovačka 8,98 03.01.2022 07.01.2022
DF 421 0015 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 nájom kancelárskych priestorov 120,00 11.01.2022 14.01.2022
DF 421 0014 Alza.sk s.r.o. 36562939 mobilný telefón + FD 32GB 245,70 30.12.2021 30.12.2021
DF 421 0013 RK-fin, s.r.o. 36690104 ekonomicko-administratívne poradenstvo 600,00 30.12.2021 30.12.2021
DF 421 0012 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 kancelárske potreby 232,12 29.12.2021 30.12.2021
DF 421 0011 EKON Prokopová Oľga 43114652 spracovanie účtovníctva 390,00 29.12.2021 30.12.2021
DF 421 0010 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 10,22 24.12.2021 30.12.2021
DF 421 0009 KROS a.s. 31635903 účtovný a ekonomický SW na 12M 755,04 22.12.2021 30.12.2021
DF 421 0008 KOEXIMPO, s.r.o. 31584268 kancelárske potreby 123,83 15.12.2021 17.12.2021
DF 421 0007 EDIS s.r.o. 36408751 Multifunkčné zariadenie + toner 2ks 340,00 13.12.2021 17.12.2021
DF 421 0006 EDIS s.r.o. 36408751 HDMI kabel 7,00 07.12.2021 17.12.2021
DF 421 0005 Profesia, spol. s r. o. 35800861 zverejnenie pracovnej ponuky na stránke profesia.sk 213,60 01.12.2021 17.12.2021
DF 421 0004 EKON Prokopová Oľga 43114652 spracovanie účtovníctva 270,00 30.11.2021 03.12.2021
DF 421 0003 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 12,54 24.11.2021 03.12.2021
DF 421 0002 Profesia, spol. s r. o. 35800861 zverejnenie pracovnej ponuky na stránke profesia.sk 106,80 15.11.2021 19.11.2021
DF 421 0001 EDIS s.r.o. 36408751 výpočtová technika 1739,28 11.11.2021 19.11.2021