Asistent/asistentka

Zabezpečenie ekonomického a administratívneho chodu spoločnosti

Počet voľných pracovných miest:
1

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Žilinský kraj okres
Žilina

Kontaktná osoba:
Ing. Anna Frátriková
Tel.: +421917 265 639
E-mail: office@tsmza.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):
1300 € za mesiac + variabilná zložka mzdy + odmeny

Dátum nástupu:
Ihneď resp. dohodou

Pracovný a mimopracovný pomer:
pracovný pomer na dobu neurčitú

Údaje o pracovnom mieste:
Druh práce:
Naša spoločnosť obsadzuje pozíciu samostatného, zodpovedného a technicky mysliaceho zamestnanca, ktorý/á bude organizovať a riadiť činnosti spojené s ekonomickým a administratívnym chodom spoločnosti.

Náplň práce:

 • zodpovedá za plnenie úloh spoločnosti na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami, majetkom vrátane vedenia príslušnej operatívnej a účtovnej evidencie a kontrolnej činnosti
 • zodpovedá za zabezpečenie plnenia úloh na úseku ekonomiky, materiálnych a technických podmienok a investičnej činnosti
 • zodpovedá za spracovanie informatívnych a výročných správ a za ich vyhodnotenie vo svojej oblasti
 • zodpovedá za spracovanie plnenia rozpočtu pre zriaďovateľa
 • zodpovedá za tvorbu ekonomického rozvoja v celom rozsahu pôsobnosti organizácie
 • príprava a spracovanie podkladov pre účtovnícku spoločnosť
 • zabezpečuje prípravné podklady pre proces verejného obstarávania
 • plní uložené úlohy a dodržiava všeobecne záväzné a interné predpisy
 • vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov vedenia spoločnosti
 • koordinuje a kontroluje prácu podriadených zamestnancov

Zamestnanecké výhody, benefity:
1300 € / mesiac brutto a osobné ohodnotenie v závislosti od plnenia požiadaviek vedenia spoločnosti

 • 13. plat v závislosti od finančných možností zamestnávateľa
 • Možnosť získania mimoriadnych odmien pri práci nad rámec svojich povinností, prípadne ak sa zamestnanec svojim kreatívnym prístupom zaslúži o rozvoj zamestnávateľa

Informácie o výberovom konaní:
Prosíme požadované dokumenty doručiť poštou, e-mailom, prípadne osobne 10.6.2022. V prípade, ak spĺňate požiadavky na pracovnú pozíciu, budete pozvaný na osobný pohovor. Kandidátov budeme kontaktovať telefonicky. Ak Vás nebudeme kontaktovať, vybrali sme kandidátov, ktorých skúsenosti a znalosti najlepšie zodpovedajú požiadavkám našej spoločnosti na danú pozíciu.

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
technický smer / ekonomický smer

Počet rokov praxe
5 rokov

Ostatné znalosti
Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Excel – Pokročilý
iKROS – Pokročilý
Vodičský preukaz : B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • technicky zdatný, komunikatívny, spoľahlivý a samostatný, s chuťou učiť sa nové veci,
 • vodičský preukaz B
 • bezúhonnosť
 • zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
 • znalosť platnej legislatívy upravujúcej výkon predmetnej činnosti
 • výhodou je znalosť Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Štruktúrovaný životopis
 • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej funkcie
 • Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá záznam v registri trestov

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Inzerujúca spoločnosť:
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
Námestie obetí komunizmu 3350/1
011 31 Žilina
IČO: 53946600