Vedúci technik verejného osvetlenia

Správa verejného osvetlenia mesta Žilina

Počet voľných pracovných miest:
1

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Žilinský kraj
okres Žilina

Kontaktná osoba:
Ing. Anna Frátriková
Tel.: +421917 265 639
E-mail: office@tsmza.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):
1 500 € za mesiac + variabilná zložka mzdy + odmeny

Dátum nástupu:
Ihneď resp. dohodou

Pracovný a mimopracovný pomer:
pracovný pomer na dobu neurčitú

Údaje o pracovnom mieste:
Druh práce:

Naša spoločnosť obsadzuje pozíciu samostatného, zodpovedného a technicky mysliaceho vedúceho pracovníka/čku, s odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. (t. j. §22 a §23), ktorý/á bude organizovať a riadiť činnosť podriadených pracovníkov (elektrikárov spravujúcich verejné osvetlenie v meste Žilina ).

Náplň práce:

 • Preberá požiadavky na opravy a s pomocou podriadených zamestnancov zabezpečuje odstraňovanie porúch a závad na verejnom osvetlení v meste Žilina
 • Zodpovedá za dodržiavanie termínov revíznych správ, ktoré sa budú vykonávať na jednotlivých zariadeniach
 • Organizuje práce elektrikárov tak, aby bolo v praxi zavedené ich tímové správanie, boli dodržané ustanovenia zákonníka práce, interné pracovné predpisy a zabezpečená pracovná pohotovosť
 • Objednáva, koordinuje a kontroluje prácu podriadených zamestnancov
 • Zabezpečuje nákupy náhradných dielov a materiálu potrebného pre opravy na verejnom osvetlení
 • Rieši prípadné reklamácie na vykonaných prácach podriadených zamestnancov
 • Zodpovedá za riešenie pridelených technických problémov spojených so správou a údržbou verejného osvetlenia
 • Ostatné činnosti podľa pokynov vedenia spoločnosti

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • Osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) v závislosti od plnenia požiadaviek vedenia spoločnosti
 • 13. plat v závislosti od finančných možností zamestnávateľa
 • Možnosť získania mimoriadnych odmien pri práci nad rámec svojich povinností, prípadne ak sa zamestnanec svojim kreatívnym prístupom zaslúži o rozvoj zamestnávateľa

Informácie o výberovom konaní:
Prosíme požadované dokumenty doručiť poštou, e-mailom, prípadne osobne 30.5.2022. V prípade, ak spĺňate požiadavky na pracovnú pozíciu, budete pozvaný na osobný pohovor. Kandidátov budeme kontaktovať telefonicky. Ak Vás nebudeme kontaktovať, vybrali sme kandidátov, ktorých skúsenosti a znalosti najlepšie zodpovedajú požiadavkám našej spoločnosti na danú pozíciu.

Požiadavky na zamestnanca:

 • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
technický smer / elektro Počet rokov praxe
10 rokov

Ostatné znalosti
Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Excel – Pokročilý
Vodičský preukaz
B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • § 22 samostatný elektrotechnik a § 23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenia prevádzky (vyhláška 508/2009)
 • technicky zdatný, komunikatívny, spoľahlivý a samostatný,
 • schopnosť vedenie tímu
 • vodičský preukaz B
 • bezúhonnosť – zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie
 • znalosť platnej legislatívy upravujúcej výkon predmetnej činnosti

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Štruktúrovaný životopis
 • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Osvedčenie pre § 22 a § 23
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej funkcie
 • Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá záznam v registri trestov

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Inzerujúca spoločnosť:
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
Námestie obetí komunizmu č.3350/1
011 31 Žilina
IČO: 53946600